Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20939
Title: Сучасні підходи до викладання внутрішніх хвороб
Authors: Гуцаленко, Ольга Олексіївна
Ярмола, Тетяна Іванівна
Issue Date: 2005
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Гуцаленко О. О. Сучасні підходи до викладання внутрішніх хвороб / О. О. Гуцаленко, Т. І. Ярмола // Сучасні підходи до викладання теоретичних і клінічних дисциплін у медичному вузі : матеріали навч.-метод. конф. – Полтава, 2005. – С. 53–57.
Abstract: Внутрішня медицина - одна з фундаментальних дисциплін клінічного профілю, які закладають основу вищої медичної освіти. В організації навчального процесу на кафедрі госпітальної терапії з професійними хворобами першочерговим завданням є визначення конкретної мети навчання з госпітальної терапії і професійних хвороб на 5 курсі та із внутрішніх хвороб - на 6 курсі. Зокрема, програма 6 курсу із внутрішніх хвороб охоплює винятково питання диференційного діагнозу при різноманітних синдромах чи патологічних станах із основних терапевтичних розділів: кардіології, ревматології, гастроентерології, гематології, пульмонології та нефрології.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20939
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modern_tips_for_teaching_internal_medicine.pdf229,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.