Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20955
Title: Організація та проведення позааудиторної самостійної роботи з здобувачами освіти, реалізація освітніх практик на основі компетентнісного підходу
Authors: Вонсович, Лідія Пантелеймонівна
Лісніченко, Оксана Олегівна
Vonsovych, L. P.
Lisnichenko, O. O.
Issue Date: 19-Apr-2023
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Citation: Вонсович Л. П. Організація та проведення позааудиторної самостійної роботи з здобувачами освіти, реалізація освітніх практик на основі компетентнісного підходу / Л. П. Вонсович, О. О. Лісніченко // Перспективні напрямки розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: теорія і практика : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19 квітня 2023 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2023. – 55 с.
Abstract: Як спроєктувати освітній процес у ЗФПО із використанням сучасних освітніх технологій під час організації та проведення позааудиторної самостійної роботи? Як забезпечити освітню компоненту сучасним комплексом методичного забезпечення із врахуванням відведених годин на позаудиторну самостійну роботу? Які найефективніші інтерактивні форми і методи навчання використати на засадах компетентнісного підходу? Одним із пріоритетних напрямків здійснення навчально-організаційної та методичної видів діяльності у коледжі є реалізація методичної проблеми, головною метою якої є компетентнісний підхід – переміщення акцентів з процесу накопичення визначених знань, умінь і навичок ОПП Фармація у площину формування й розвитку у здобувачів освіти здатності практично діяти і творчо застосовувати у різних ситуаціях набуті знання і досвід, а саме: від пасивного засвоєння знань до дослідницької активної, самостійної та самоосвітньої діяльності.
UDC: УДК 33 ББК 65
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20955
Appears in Collections:Наукові праці. Фаховий медико-фармацевтичний коледж

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vonsovich.pdf662,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.