Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20958
Title: Шляхи вдосконалення підготовки майбутніх лікарів
Authors: Коваль, Тетяна Ігорівна
Лимаренко, Ніна Петрівна
Боднар, Вадим Анатолійович
Ізюмська, Олена Михайлівна
Полторапавлов, Володимир Анатолійович
Сизова, Людмила Михайлівна
Котелевська, Тетяна Михайлівна
Прийменко, Наталія Олегівна
Марченко, Олена Геннадіївна
Ваценко, Анастасія Ігорівна
Здор, Олег Іванович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Шляхи вдосконалення підготовки майбутніх лікарів / Т. І. Коваль, Н. П. Лимаренко, В. А. Боднар [та ін.] // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. ‒ Полтава, 2023. – С. 104–106.
Abstract: Використання традиційних форм, методів і технологій дистанційного навчання забезпечить перехід студе- нта з позиції пасивного отримання обсягу знань на позицію активної особистості та підвищить якість знань і професійну готовність до роботи за обраною професією.
The use of traditional forms, methods and technologies of distance learning will ensure the transition of the student from the position of passive acquisition of knowledge to the position of an active individual and increase the quality of knowledge and professional readiness to work in the chosen profession.
Keywords: інноваційні технології
самостійна робота
дистанційне навчання
innovative technologies
independent work
distance learning
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20958
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shlyahy_vdoskonalennya_pidhotovky_maybutnih_likariv.pdf296,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.