Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20981
Title: Спосіб лікування діабетичних ангіопатій
Authors: Бобирєва, Людмила Єгорівна
Бобирєв, Віктор Миколайович
Скрипнікова, Таїса Петрівна
Ряднова, Вікторія Вікторівна
Москівець, Людмила Григорівна
Баштан, Володимир Петрович
Issue Date: 25-Dec-1996
Publisher: Український інститут інтелектуальної власності (укрпатент)
Citation: Пат. 10249 A МПК A61K 31/685 A61P 3/10. Спосіб лікування діабетичних ангіопатій / Бобирєва Л. Є., Бобирєв В. М., Скрипнікова Т. П., Ряднова В. В., Москівець Л. Г., Баштан В. П. ; заявник і патентовласник Бобирєва Л. Є., Бобирєв В. М., Скрипнікова Т. П., Ряднова В. В., Москівець Л. Г., Баштан В. П. – № 95041539 ; заявл. 04.04.1995 ; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4.
Abstract: В основу винаходу поставлену задача створення удосконаленого способу лікування діабетичних ангіопатій, в якому на фоні дієти та цукрознижуючих препаратів додатковим введенням ліпіну в добовій дозі 10 мг/кг маси тіла забезпечується поліморфна дія препарату. ЛІпінце препарат антиоксидантної дії, по хімічній структурі фосфатидилхолін, який входить до складу мембрани клітин судинної стінки. Таким чином він гальмує пошкоджуючу дію вільних радикалів та перекисів на гідрофобні та гідрофільні структури судинної стінки, знижує рівень ліпідів в крові І відкладення їх в стінки судин, покращує реологічні властивості крові. Крім цього, препарат має мембраностабілізуючу дію на мембрани клітин судинної стінки. Все вище перелічене гальмує судинне порушення.
Keywords: патент
лікування
діабетичні ангіопатії
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20981
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pols_Skrypnikova_patent_diabet_angiopatiy.pdf32,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.