Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20985
Title: Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини
Authors: Скрипников, Петро Миколайович
Issue Date: 1997
Publisher: Харківський державний медичний університет, Харків
Citation: Скрипников П. М. Гістотопографія та морфогенез структур жувальної поверхні молярів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.39 «Патологічна анатомія» / П. М. Скрипников. – Харків, 1997. – 24 с.
Abstract: Одонтологія складається як і з морфології зубів, так і з різноманітних аспектів профілактики, клініки та лікуванні їх хвороб. Одонтологічна термінологія, якою користуються закордонні дослідницькі та лікувальні стоматологічні центри, у нашій країні зустрічаються тільки в біологічних науках, а в медицині та стоматології представлена переважно термінами основних морфологічних утворень (Міжнародна анатомічна номенклатура, 1980; Міжнародна гістологічна та ембріологічна номенклатура, 1993; А.І. Борисевич, В.Г. Ковешников, О.Ю. Роменський, 1990). Остання фундаментальна праця з одонтології у вітчизняній літературі написана медиком-анатомом 70 років тому (Л.А. Говсєєв, 1926). Водночас антропологічні дослідження, проведені А.А. Зубовим та його школою, показують перспективність цього напрямку при вивченні різних етносів ( А.А. Зубов, 1973; А.А. Зубов та Н.І. Халдєєва, 1989 та інші).Необхідно відзначити, що як у вітчизняній, так і у закордонній літературі накопичено значний фактичний матеріал, який дозволяє скласти картину географічної мінливості одонтологічних ознак. Одержано таксономічну значимість максимальної вираженості тих чи інших одонтологічних ознак (фенів) при аналізі міжпопуляційних зв'язків (G.Wajman, C. Levey, 1979; А.А. Зубов, Н.І. Халдєєва, 1993).
Keywords: зуби людини
моляри
одонтогліфіка
гістотопографія
морфогенез
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20985
Appears in Collections:Авторефетати та дисертації. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrypnikov_P_M_avtoreferat1.pdf790,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.