Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21010
Title: Cучасна професійна підготовка майбутнього фахівця парамедика
Authors: Шарлай, Наталія Миколаївна
Соколенко, Валентина Миколаївна
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: Шарлай. Н. М. Сучасна професійна підготовка майбутнього фахівця парамедика / Н. М. Шарлай, В. М. Соколенко // Ресурсно-орiєнтоване навчання в 3D: доступнiсть, дiалог, динамiка : зб. тез доп. III Мiжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (м. Полтава, 22-23 лютого 2023 р.). – Полтава : ПУЕТ. – С. 1431–1433.
Abstract: Для забезпечення якісної освіти з урахуванням вимог ринку праці, то важливими показниками являться результати навчання й компетентность, а також відгуки зовнішніх стейкхолдерів і самих здобувачів. Аналізу й самоаналізу, відтак, потребують конкретні освітньо-професійні програми, бо академічні дисципліни навчального плану повинні створювати максимально сприятливі умови для того, щоб майбутні фахівці набули важливих знань і здібностей для роботи за спеціальністю.
Keywords: ОПП Парамедики
здобувачі освіти
стейкхолдери
молоді фахівці
вікові особливості
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21010
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
paramedyky.pdf578,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.