Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21013
Title: Рейтингова оцінка як елемент оптимізації освітнього процесу студентів-медиків
Authors: Соколенко, Валентина Миколаївна
Весніна, Людмила Едуардівна
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавський університет економіки і торгівлі
Citation: Соколенко В. М. Рейтингова оцінка як елемент оптимізації освітнього процесу студентів-медиків / В. М. Соколенко, Л. Е. Весніна // Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця : матеріали XLІІІ Міжнар. наук.-метод. конф., (м. Полтава, 14–15 листопада 2018 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – С. 80–82.
Abstract: Одним із ключових елементів навчального процесу є стимулююча рейтингова система оцінювання. В її основу покладено поетапний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання. Рейтингова система оцінювання використовується для інтенсифікації навчального процесу, для підвищення якості вивчення фізіології та підготовки фахівців в цілому, підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності та інше.
Keywords: рейтингова система оцінювання
підсумковий контроль
тестові питання «Крок-1»
«Крок-2»
«Крок-3»
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21013
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reytynhova _otsinka.PDF705,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.