Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21024
Title: Медична освіта за новими стандартами: зміни з урахуванням сучасних реалій
Authors: Циганенко, Ірина Володимирівна
Рустамян, Сатєнік Тігранівна
Мохначов, Олександр Володимирович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Циганенко І. В. Медична освіта за новими стандартами: зміни з урахуванням сучасних реалій / І. В. Циганенко, С. Т. Рустамян, О. В. Мохначов // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 271–273.
Abstract: Інноваційна парадигма медичної освіти як невід’ємна складова медичних послуг забезпечує підготовку фахівців сучасного покоління – медиків із високим рівнем сформованості особистісної та професійної культури й широким світоглядом. Провідна мета сучасної вищої освіти – розвиток соціально значущих якостей майбутніх фахівців медицини, які формуються в процесі навчання й виховання.
The innovative paradigm of medical education as an integral component of medical services ensures the training of specialists of the modern generation - doctors with a high level of formation of personal and professional culture and a broad outlook. The fundamental goal of modern higher education is the development of socially significant qualities of future medical specialists, which are formed in the process of education and training.
Keywords: медично-освітнє середовище
ЄДКІ
іспит
реформи
ОСКІ
medical and educational environment
exam
reforms
OSCE
SSCE
UDC: 378.001.1
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21024
Appears in Collections:Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір
Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medical_education_according.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.