Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2129
Title: Особливості клінічного перебігу та якості життя у пацієнтів з поєднаним перебігом бронхіальної астми та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Other Titles: Features of clinical course and quality of life in patients with combined course of bronchial asthma and gastroesophageal reflux disease
Authors: Боришкевич, Олександра Вікторівна
Руденко, Олена Юріївна
Гопко, Олександр Феліксович
Boryshkevych, O.
Rudenko, O.
Gopko, O.
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Боришкевич О. В. Особливості клінічного перебігу та якості життя у пацієнтів з поєднаним перебігом бронхіальної астми та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / О. В. Боришкевич, О. Ю. Руденко, О. Ф. Гопко // Матеріали 73-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину», 30 березня – 1 квітня 2017, м. Полтава. – Полтава, 2017. – С. 3–4.
Abstract: Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) залишається актуальною проблемою клінічної медицини та збе- рігає за собою статус хвороби XXI століття. На сьогоднішній день накопичена велика база даних про взаємозв'язок між бронхіальною астмою (БА) та ГЕРХ, показана висока поширеність гастроезофагеальних рефлюксів серед паціє- нтів, що страждають на БА (в тому числі клінічно «німих» рефлюксів), виявлені патогенетичні механізми цього взає- мовпливу. Є думка, що ГЕРХ є однією з причин поганого контролю над БА у дорослих і дітей.
Keywords: астма
гастроезофагеальна
рефлюкс
asthma
gastroesophageal
reflux
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2129
Appears in Collections:73-я Всеукраїнська студентська наукова конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features_of_clinical_course_and_quality.pdf284,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.