Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21368
Title: Тестовий контроль знань – невід’ємна складова кредитно-модульної системи навчання
Other Titles: Тестовый контроль знаний – неотъемлемая составляющая кредитно-модульной системы обучения
Test control of knowledge is an integral part of the credit-module system of education
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Андріянова, Ольга Юріївна
Карпенко, Ольга Олександрівна
Амосова, Людмила Іванівна
Левченко, Наталія Валентинівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Андриянова, Ольга Юрьевна
Карпенко, Ольга Александровна
Амосова, Людмила Ивановна
Левченко, Наталия Валентиновна
Kaskova, L. F.
Andriyanova, O. Yu.
Karpenko, O. O.
Amosova, L. I.
Levchenko, N. V.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України
Citation: Тестовий контроль знань – невід’ємна складова кредитно-модульної системи навчання / Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, О. О. Карпенко, Л. І. Амосова, Н. В. Левченко // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 2013. – Ч. І. – С. 315–318.
Abstract: Проведено аналіз методів контролю знань студентів, що використовуються з метою поліпшення результатів складання ліцензійного іспиту «Крок-2. Стоматологія», і запропоновані методики тренінгу, які можуть бути застосовані при підготовці й проведенні тестування, як методу поточного та заключного контролю знань студентів.
The anajysis of the preparation methods of students is carried out for improvement of results of “Krok- 2” exam, and the training techniques suggested, which can be use for preparation and realization of testing, as a method of the intermediate and basic control of students’ knowledges.
Keywords: контроль знань студентів
тестовий контроль
комп'ютерний контроль
кредитно-модульна система навчання
контроль знаний студентов
тестовый контроль
компьютерный контроль
кредитно-модульная система обучения
student knowledge control
test control
computer control
credit-modular system of education
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/21368
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Testovyy_kontrol_znan_nevidyemna_skladova_kredytnomodulnoyi_systemy_navchannya.pdf276,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.