Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2144
Title: Лікувальна ефективність мазі альтанової при пародонтиті (експериментальне дослідження)
Authors: Чечотіна, Світлана Юріївна
Issue Date: 9-Mar-2006
Publisher: НВП Укрпромторгсервіс, Полтава
Citation: Чечотіна С. Ю. Лікувальна ефективність мазі альтанової при пародонтиті (експериментальне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.05 «Фармакологія» / С. Ю. Чечотіна ; Ін-т фармакології та токсикології АМН України. – Київ, 2006. – 20 c.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню пародонтопротекторної дії мазі альтанової при лікуванні запально-дистрофічних захворювань пародонта. Встановлено, що мазь альтанова 2%, яку застосовували у вигляді лікувальної пов’язки на ясна щурів на моделях спонтанного і травматичного пародонтиту, ліквідує симптоми запалення, зменшує деструктивні процеси в пародонті (обмежує активацію колагенолізу і деполімеризацію глікопротеїнів, зменшує наявність пародонтальних кишень, рухливість зубів і резорбцію альвеолярного відростка), нормалізує показники мінерального обміну в нижньощелепних кістках, гальмує процеси перекисного окиснення ліпідів, активує антиоксидантний захист та неспецифічну резистентність, підсилює репаративну регенерацію травмованих тканин пародонта. Мазь альтанова 2% за умов експерименту проявляє більший терапевтичний ефект на тканини пародонта, ніж референтний препарат — мазь метилурацилова 10%. Показано, що лікувальна ефективність мазі альтанової 2% у щурів із спонтанним пародонтитом підсилюється при її застосуванні разом з таблетками альтану (per os, 1 мг/кг). Лікувальна дія мазі альтанової на тканини пародонта позитивно відбивається на загальному стані тварин з експериментальним пародонтитом.
Keywords: тканини пародонта
спонтанний пародонтит
травматичний пародонтит
мазь альтанова
альтан
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2144
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аvtoreferat.pdf549,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.