Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22145
Title: Актуальні проблеми та нюанси викладання предметів медичного профілю здобувачам вищої освіти
Other Titles: Actual problems and nuances of teaching medical subjects to students of higher education
Authors: Баштан, Володимир Петрович
Чорнобай, Анатолій Валентинович
Муковоз, Оксана Євгенівна
Гагал, Олександр Володимирович
Яковенко, Лілія Дмитрівна
Bashtan, V. P.
Chornobay, A. V.
Mykovoz, O. E.
Gagal, O. V.
Yakovenko, L. D.
Issue Date: Oct-2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Актуальні проблеми та нюанси викладання предметів медичного профілю здобувачам вищої освіти / В. П. Баштан, А. В. Чорнобай, О. Є. Муковоз, О. В. Гагал, Л. Д. Яковенко // Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини : збірка тез та статей наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19–20 жовтня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 11–13.
Abstract: Викладання медичних дисциплін - це унікальний набір проблем, які вимагають постійної адаптації та інновацій, щоб йти в ногу з останніми дослідженнями та техніками. Оскільки медичні знання та технології продовжують швидко розвиватися, педагогам важливо бути в курсі останніх розробок у своїй галузі. Це вимагає значних вкладень часу та ресурсів, включаючи відвідування конференцій і семінарів, участь у постійному професійному розвитку та бути в курсі останніх досліджень і публікацій. Крім того, викладачі повинні вміти ефективно інтегрувати ці нові знання у свої методи навчання та навчальну програму, щоб переконатися, що здобувачі вищої освіти (ЗВО) отримують найновішу та актуальну інформацію. Збалансування теорії та практичного досвіду є ще одним важливим викликом у викладанні медичних дисциплін. У той час, як теоретичні знання є важливими для розуміння фундаментальних принципів медицини, практичний досвід необхідний ЗВО для розвитку практичних навичок і здібностей критичного мислення, необхідних для досягнення успіху в реальних медичних ситуаціях.
Keywords: ресурс
критичне мислення
медична школа
resource
critical thinking
medical school
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22145
Appears in Collections:Сучасні проблеми вивчення медико-екологічних аспектів здоров’я людини
Наукові праці. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bashtan_VP_Aktualni_problemy_ta_nyuansy_vykladannya_predmetiv.pdf112,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.