Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22687
Title: Вплив застосування плазми, збагаченої тромбоцитами, у комплексній терапії хронічного атрофічного риніту на активність ферментів циклу оксиду азоту у слизовій оболонці носа
Authors: Бондаренко, Руслан Валерійович
Безшапочний, Сергій Борисович
Issue Date: 2023
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Бондаренко Р. В. Вплив застосування плазми, збагаченої тромбоцитами, у комплексній терапії хронічного атрофічного риніту на активність ферментів циклу оксиду азоту у слизовій оболонці носа / Р. В. Бондаренко, С. Б. Безшапочний // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Медична наука – 2023», (м. Полтава, 1 грудня 2023 р.). – Полтава, 2023. – С. 47–48.
Abstract: Метою даної роботи є визначення впливу PRP у комплексній терапії хронічного атрофічного риніту на загальну активність NO-синтаз (gNOS), активність індуцибельної (iNOS) та конститутивних (cNOS) ізоформ NO-синтази та активність аргінази у слизовій оболонці порожнини носа.
Keywords: риніт атрофічний
плазма збагачена тромбоцитами
PRP
UDC: 616.1/9:616.2
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/22687
Appears in Collections:Медична наука – 2023

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_RV_Vpliv_zastosuvannya.pdf98,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.