Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2287
Title: Хірургічна корекція м'яких тканин порожнини рота в комплексному лікуванні зубощелепних деформацій
Other Titles: Хирургическая коррекция мягких тканей полости рта в комплексном лечении зубочелюстных деформаций
Surgical correction of soft tissues of the oral cavity in the complex treatment of dentoalveolar deformities
Authors: Скрипнікова, Таїса Петрівна
Богашова, Лідія Яківна
Панькевич, Артур Іванович
Мельник, Владислав Леонідович
Сірик, Валентина Андріївна
Колісник, Інна Анатоліївна
Гоголь, Андрій Михайлович
Скрипникова, Таисия Петровна
Богашова, Лидия Яковлевна
Панькевич, Артур Иванович
Мельник, Владислав Леонидович
Сирык, Валентина Андреевна
Колесник, Инна Анатольевна
Гоголь, Андрей Михайлович
Skripnikova, T. P.
Bogashova, L. Ya.
Pankevich, A. I.
Melnik, V. L.
Siryk, V. A.
Kolisnyk, I. A.
Gogol, A. M.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Хирургическая коррекция мягких тканей полости рта в комплексном лечении зубочелюстных деформаций : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Сучасні питання ортодонтії. Місце ортодонтії серед стоматологічних спеціальностей» / Т. П. Скрипникова, Л. Я. Богашова, А. И. Панькевич [и др.] // Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 2. – С. 47–49.
Abstract: Робота присвячена аналізу видів аномалії вуздечок губ, язика і переддвер'я ротової порожнини. Запропоновано диференційований підхід до вибору методики оперативного втручання залежно від їх анатомо-топографічних особливостей. Представлені власні дані оперативних втручань із приводу коротких вуздечок язика, губ і мілкого переддвер'я ротової порожнини. Работа посвящена анализу видов аномалии уздечек губ, языка и преддверия ротовой полости. Предложен дифференцированный подход к выбору методики оперативного вмешательства в зависимости от их анатомо-топографических особенностей. Представлены собственные данные оперативных вмешательств по поводу коротких уздечек языка, губ и мелкого преддверия ротовой полости. The article is devoted to the analysis of abnormal attachment of tip and tongue frenulum. A differentiated approach to the selection of methods of surgical operation, depending on their anatomical and topographical features, are suggest. Own surgical operations on short tongue and lip frenulum and oral vestibule anomaly are report.
Keywords: коротка вуздечка верхньої та нижньої губи
мілке переддвер'я ротової порожнини
коротка вуздечка язика
короткая уздечка верхней и нижней губы
короткая уздечка языка
мелкое преддверие ротовой полости
short upper and lower lips frenulum
oral vestibule anomaly
short tongue frenulum
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2287
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів
Наукові праці. Кафедра дитячої хірургічної стоматології
Наукові праці. Кафедра пропедевтики хірургічної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pankevych_Khirurgicheskaya korekciya miagkikh tkanei polosti rta v kompleksnom lechenii.pdf392,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.