Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2332
Title: Серцева недостатність похилого віку в практиці сімейного лікаря
Other Titles: Сердечная недостаточность пожилого возраста в практике семейного врача
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Волченко, Григорій Вілійович
Кітура, Оксана Євгенівна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Китура, Евдокия Михайловна
Волченко, Григорий Вилльевич
Китура, Оксана Евгеньевна
Issue Date: 2007
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Серцева недостатність похилого віку в практиці сімейного лікаря / В. М. Ждан, Є. М. Кітура, Г. В. Волченко, О. Є. Кітура // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії.-м.Полтава, 2007 -Т.7.-випуск 4 (20) -С.80-87.
Abstract: В статті розглянуті особливості серцевої недостатності людей похилого віку. Зроблений висновок, що можливості ефективної терапії ХСН в старшій. віковій групі дозволяють переглянути традиційний погляд на безуспішність і виключну «витратність» цієї категорії хворих можуть повністю «oкyпити» витрати завдяки їх активній участі в житті суспільства. 3 цієї позиції розробка і впровадження принципів раціонального ведення хворих з ХСН, що за визначеною закономірністю розвивається в старості розглядається традиційно як «захворювання з поганим прогнозом», набуває нового змісту; В статье рассмотрены особенности сердечной недостаточности людей пожилого возраста. Сделан вывод, что возможности аффективной терапии ХСН в старшей возрастной группе позволяет пересмотреть традиционный взгляд на безуспешность этой категории больных и может полностью окупить затраты благодаря их активному участию в жизни общества. С этой позиции разработка и внедрение принципов рационального ведения больных с ХСН, что с определенной закономерностью развивается в старости и рассматривается традиционно как «заболевания с плохим прогнозом», приобретает новый смысл.
Keywords: серцева недостатність
похилий вік
сердечная недостаточность
пожилой возраст
ISSN: 2077-1096
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2332
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sertseva_nedostatnist_pokhyloho_viku_praktytsi_simeinoho_likaria.pdf417,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.