Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2338
Title: Аспекти раціональної патогенетичної терапії хронічної серцевої недостатності в загальнолікарській практиці
Other Titles: Aspects of rational pathogenetic therapy of chronic heart failure in a general practice
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Кітура, Оксана Євгенівна
Кітура, Євдокія Михайлівна
Бабаніна, Марина Юріївна
Ткаченко, Максим Васильович
Іваницький, Ігор Валерійович
Zhdan, V.
Kitura, O.
Kitura, Ye.
Babanina, M.
Tkachenko, M.
Ivanickiy, I.
Issue Date: 17-Jun-2015
Publisher: Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». ТДМУ «Укрмедкнига»
Citation: Аспекти раціональної патогенетичної терапії хронічної серцевої недостатності в загальнолікарській практиці / В. М. Ждан, О. Є. Кітура, Є. М. Кітура [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, 17 червня 2015р. – м. Тернопіль, 2015. – С. 30–32.
Abstract: В статті висвітлюються питання фармакотерапії хронічної серцевої недостатності і, зокрема, розглядаються особливості патогенетичної терапії β–адреноблокаторами і інгібіторами АПФ; The article deals with questions of pharmacotherapy of chronic heart failure, in particular it′s said about the features of pathogenetic therapy β–blockers and ACE inhibitors.
Keywords: серцева недостатність
β–адреноблокатори
інгібітори АПФ
heart failure
β–blockers
ACE inhibitors
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2338
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.