Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2347
Title: Особливості навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Зазикiна, Даміра Салахівна
Флегантова, Бела Леонідівна
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ждан В. М. Особливості навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» / В. М. Ждан, Д. С. Зазикіна, Б. Л. Флегантова // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 78–79.
Abstract: У статті наведена інформація про методичні підходи, в яких ураховано специфіку навчання лікарів-інтернів відповідно до програми очної і заочної інтернатури за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».
Keywords: інтернатура
очна
заочна
загальна практика – сімейна медицина
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2347
Appears in Collections:Наукові праці
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_navchannia_likariv-interniv_spetsialnosti_zahalna_praktyka_simeina_medytsyna.pdf317,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.