Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2382
Title: Спосіб прогнозування розвитку післяопераційних ранових ускладнень планових абдомінальних хірургічних втручань у хворих із ожирінням
Other Titles: Способ прогнозирования развития послеоперационных раневых осложнений абдоминальных хирургических вмешательств у больных с сопутствующим ожирением.Method of predicting the development of postoperative wound complications of abdominal surgery in patients with concomitant obesity
Method of predicting the development of postoperative wound complications of abdominal surgery in patients with concomitant obesity
Authors: Малик, Сергій Васильович
Безручко, Максим Васильович
Осіпов, Олександр Сергійович
Кравченко, Сергій Павлович
Дігтяр, Ілля Іванович
Малик, Сергей Васильевич
Безручко, Максим Васильевич
Осипов, Александр Сергеевич
Кравченко, Сергей Павлович
Дегтярь, Илья Иванович
Malyk, S. V.
Osipov, O. S.
Digtyar, I.
Bezruchko, M. V.
Kravchenko, S. P.
Issue Date: 25-Dec-2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Пат. на корисну модель 76044 U Україна, А 61В5/00. Спосіб прогнозування розвитку післяопераційних ранових ускладнень планових абдомінальних хірургічних втручань у хворих із ожирінням / С. В. Малик, О. С. Осіпов, І. І. Дігтяр, М. В. Безручко, С. П. Кравченко; заявник та патентовласник Малик С. В., Осіпов О. С., Дігтяр І. І., Безручко М. В., Кравченко С. П. – u 201205987 ; заявл. 17.05.2012 ; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.
Abstract: Спосіб прогнозування розвитку післяопераційних ранових ускладнень абдомінальних хірургічних втручань у хворих із супутнім ожирінням, що включає клінічне обстеження хворого із ожирінням та аналіз даних після проведеного оперативного втручання, який відрізняється тим, що додатково проводиться антропометричне обстеження із визначенням індексу маси тіла, форми ожиріння, клінічне обстеження із визначенням наявності супутньої соматичної патології, наявності хронічної серцевої недостатності, наявності мацерацій, визначення параметрів хірургічного втручання: оперативного доступу, доопераційного ліжко-дня, тривалості оперативного втручання, наявності технічних труднощів при виконанні оперативного втручання, показання яких співвідносять із стандартизованою шкалою і визначають у балах, по сумі яких прогнозують вірогідність виникнення післяопераційних ранових ускладнень.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2382
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра хірургії № 3
Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76044-uapatents.com.pdf171,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.