Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2432
Title: Кредитно-модульна система та навчання студентів, магістрантів, аспірантів на кафедрах терапевтичного профілю: сьогодення і перспективи
Other Titles: Кредитно-модульная система и обучение студентов, магистрантов, аспирантов на кафедрах терапевтического профиля: настоящее и перспективы
Credit-modular system and training of students, masters, post-graduate students in the departments of therapeutic profile: present and future
Authors: Воробйов, Євген Олексійович
Воробьев, Евгений Алексеевич
Vorobjov, Ye. O.
Дудченко, Максим Андрійович
Дудченко, Максим Андреевич
Dudchenko, M. A.
Кулішов, Сергій Костянтинович
Кулишов, Сергей Константинович
Kulishov, S. K.
Сорокіна, Світлана Іванівна
Сорокина, Светлана Ивановна
Sorokina, S. I.
Третяк, Наталія Григорівна
Третяк, Наталья Григорьевна
Tretiak, N. G.
Новак, Ольга Володимирівна
Новак, Ольга Владимировна
Novak, O. V.
Шевченко, Тетяна Іванівна
Шевченко, Татьяна Ивановна
Shevchenko, T. I.
Соломатіна, Лариса Вікторівна
Соломатина, Лариса Викторовна
Solomatina, L. V.
Issue Date: 2006
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Кредитно-модульна система та навчання студентів, магістрантів, аспірантів на кафедрах терапевтичного профілю: сьогодення і перспективи / Є. О. Воробйов, М. А. Дудченко, С. К. Кулішов [та ін.] // Матеріали навчально-методичної конференції «Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи: досвід і проблеми». – Полтава, 2006. – С. 9–12.
Abstract: Нині основним джерелом інформації щодо застосування кредитно-модульної рейтингової системи є документація, запропонована в електронній формі через інтернет освітнім порталом України, та наукове видання А.В. Підаєва, В.Г. Передерія «Болонський процес в Європі» (2004)
Keywords: навчальний процес
учебный процесс
educational process
кредитно-модульна система
кредитно-модульная система
credit-module system
освітній портал
образовательный портал
educational portal
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2432
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kreditn_mdyln_syst4.pdf47,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.