Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2628
Title: Хірургічне лікування злоякісних новоутворень верхньоампулярного та ректосигмоїдного відділу прямої кишки з передопераційною ендолімфатичною хіміотерапією
Other Titles: Хирургическое лечение злокачественных новообразований верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки с предоперационной эндолимфатической химиотерапией
Surgical treatment of malignant neoplasms of the upper ampullary and rectosigmoid rectum with preoperative endolymphatic chemotherapy
Authors: Чорнобай, Анатолій Валентинович
Чернобай, Анатолий Валентинович
Chornobai, A.
Issue Date: 2004
Publisher: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Асоціація хірургів-гепатологів
Citation: Чорнобай А. В. Хірургічне лікування злоякісних новоутворень верхньоампулярного та ректосигмоїдного відділу прямої кишки з передопераційною ендолімфатичною терапією / А. В. Чорнобай // Хірургія України. – 2004. – № 4. – С. 84–86.
Abstract: Порівняні результати лікування хворих із злоякісними новоутвореннями верхньоампулярного та ректосигмоїдного відділу прямої кишки при використанні тільки хірургічного лікування та при застосуванні передопераційної ендолімфатичної хіміотерапії. Показані клінічні та об’єктивні зміни в пухлинному вогнищі та в загальному стані хворих. Проаналізовані післяопераційні ускладнення в групах хворих з перед операційним курсом ЕЛПХТ та використанням тільки хірургічного лікування.
Keywords: рак верхньоампулярного та ректосигмоїдного відділу прямої кишки
рак верхнеампулярного и ректосигмоидного отделов прямой кишки
сancer of the upper ampulla and rectosigmoid parts of the rectum
хірургічне лікування
хирургическое лечение
surgical treatment
передопераційна ендолімфатична хемотерапія
предоперационная эндолимфатическя химиотерапия
preoperative endolymphatic chemotherapy
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2628
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surgical_treatment_of_malignant_neoplasms.pdf104,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.