Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2678
Title: Спосіб поміщення біологічних тканин в епоксидну смолу для макро- мікроскопічних досліджень
Other Titles: Способ помещения биологических тканей в эпоксидную смолу для макро-микроскопических исследований
A method for placing biological tissues to epoxy resin for macro-microscopic investigations
Authors: Костиленко, Юрій Петрович
Костиленко, Юрий Петрович
Kostylenko, Yu. P.
Старченко, Иван Иванович
Старченко, Іван Іванович
Starchenko, I. I.
Прилуцький, Олексій Костянтинович
Прилуцкий, Алексей Константинович
Prylutskyi, O. K.
Бойко, Ігор Васильович
Бойко, Игорь Васильевич
Boiko, I. V.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України, ДП “Український інститут промислової власності”.
Citation: Пат. на корисну модель, G 01N 1/00. Спосіб поміщення біологічних тканин в епоксидну смолу для макро- мікроскопічних досліджень / Ю. П. Костиленко, І. І. Старченко, О. К. Прилуцкий, І. В. Бойко ; заявник та патентовласник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». – u 201201052 ; заявл. 01.02.2012 ; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.
Abstract: Спосіб поміщення біологічних тканин в епоксидну смолу для макро-мікроскопічних досліджень передбачає дегідратацію тканин з наступною заливкою її епоксидною смолою та полімеризацією. Використовують біологічні об'єкти, які за розмірами значно перевищують загальноприйняті, та кожен з етапів проводять протягом 30 хвилин.
Keywords: біологічні тканини
епоксидна смола
полімеризація
макро-мікроскопічні дослідження
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2678
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Інтелектуальна власність. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSPB_2012_pat.pdf264,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.