Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2835
Title: Факультативні заняття з англійської мови як форма інноваційних технологій навчання
Authors: Пісоцька, Олена Олександрівна
Романко, Ірина Григорівна
Знаменська, Іванна Владиславівна
Гаврильєва, Ксеня Григорівна
Issue Date: 2016
Citation: Факультативні заняття з англійської мови як форма інноваційних технологій навчання / О. О. Пісоцька, І. Г. Романко, І. В. Знаменська, К. Г. Гаврильєва // Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. – 2016. – Вип. ІІ. – С. 358–366.
Abstract: Innovations in educational activity related to the active process of creating disseminating new methods and tools to solve problems didactic training in classical harmonious combination of traditional methods and results of creativity, the use of innovative, advanced technology, unique teaching ideas and forms of the educational process. The article is an attempt to generalize experience of introduction of courses after a choice in educational educate process, to expose the basic going near introduction of elective course «Basic scientific research» during the deep study of foreign languages; Інновації у навчальній діяльності пов'язані з активним процесом створення, поширення нових методів і засобів для вирішення дидактичних завдань підготовки фахівців у гармонійному поєднанні класичних традиційних методик та результатів творчого пошуку, застосування нестандартних, прогресивних технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення освітнього процесу. Стаття є спробою узагальнити досвід впровадження курсів за вибором у навчально виховний процес, розкрити основні підходи до Введення факультативного курсу «Основи наукових досліджень» під час поглибленого вивчення іноземної мови; Инновации в учебной деятельности связаны с активным процессом создания, распространения новых методов и средств для решения дидактических задач подготовки специалистов в гармоничном сочетании классических традиционных методик и результатов творческого поиска, применения нестандартных, прогрессивных технологий, оригинальных дидактических идей и форм обеспечения образовательного процесса. В статье обобщается опыт внедрения курсов за выбором в учебно-воспитательный процесс, раскрываются основные подходы к введению факультативного курса «Основы научных исследований» при углубленном изучении иностранных языков.
Keywords: differentiation
individualization
motivation of studies
types of optional employments
диференціація
індивідуалізація
мотивація навчання
типи факультативних занять
дифференциация
индивидуализация
мотивация обучения
типы факультативных занятий
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2835
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fakultatyvni_zaniattia_z_anhliiskoi_movy.pdf246,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.