Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2847
Title: Питання профілактичної діяльності в підготовці лікаря загальної практики
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Штомпель, Вікторія Юріївна
Іваницький, Ігор Валерійович
Issue Date: 21-Apr-2016
Publisher: Державний університет «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
Citation: Ждан В. М. Питання профілактичної діяльності в підготовці лікаря загальної практики / В. М. Ждан, В. Ю. Штомпель, І. В. Іваницький // Щорічні терапевтичні читання : профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам‘яті академіка Л.Т. Малої, 21 квітня 2016 р. / за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2016. – С.107.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2847
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytannia_profilaktychnoi_diialnosti_pidhotovtsi_likaria_zahalnoi_praktyky.pdf602,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.