Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2892
Title: Використання новітніх технологій та традиційних засобів навчання при вивченні патоморфології в сучасних умовах
Other Titles: Advanced technology and traditional means of teaching of pathomorphology in present terms
Authors: Ройко, Наталія Віталіївна
Новосельцева, Таїса Володимирівна
Филенко, Борис Миколайович
Проскурня, Сергій Анатолійович
Royko, N. V.
Novoseltseva, Т. V.
Filenko, B. M.
Proskurnya, S. A.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига
Citation: Використання новітніх технологій та традиційних засобів навчання при вивченні патоморфології в сучасних умовах / Н. В. Ройко, Т. В. Новосельцева, Б. М. Филенко, С. А. Проскурня // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 2014. – С. 333–334.
Abstract: Для покращення ефективності навчального процесу, на нашу думку, необхідно органічне поєднання традиційних методів навчання з новітніми технологіями. Головною метою цих методів повинно бути засвоєння навчального матеріалу та розвиток клінічного мислення.; In order to improve the learning process, we believe it is necessary organic combination of traditional teaching methods with the latest technology. The main goal of these methods should be learning and the development of clinical thinking.
Keywords: мультимедійна лекція
макропрепарати
мікропрепарати
ситуаційні задачі
тестові завдання
multimedia lecture
specimens
case studies
tests
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2892
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novitni_technologii_pru_vuvchenni_patomorfologii.pdf3,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.