Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2893
Title: Спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з остеоартритом
Authors: Хайменова, Галина Сергіївна
Ждан, Вячеслав Миколайович
Бабаніна, Марина Юріївна
Ткаченко, Максим Васильович
Волченко, Григорій Вілійович
Іваницький, Ігор Валерійович
Issue Date: 26-Dec-2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 112751 Україна, МПК (2016.01.) А 61К 31/00. А 61Р 11/00, А 61Р 19/00. Cпосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з остеоартритом / Хайменова Г. С., Ждан В. М., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Волченко Г. В., Іваницький І. В.; заявник і патентовласник ВДНЗУ «УМСА». – № u 2016 07269 ; заявл. 04.07.2016.; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
Abstract: Спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з остеоартритом включає застосування нестероїдного протизапального препарату. Як препарат застосовується "Ереспал″ (фенспірид гідрохлориду) по 80 мг 2 рази на добу, через кожні 12 годин, за 30 хвилин до прийому їжі, достатнього для одержання позитивного ефекту.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2893
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра сімейної медицини і терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.