Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2894
Title: Спосіб прогнозування клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Катеренчук, Олександр Іванович
Issue Date: 10-Aug-2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 100768 Україна, МПК А 61В 5/0402(2006.01). Спосіб прогнозування клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології / Ждан В. М., Катеренчук О. І.; заявник і патентовласник ВДНЗУ «УМСА». – № u 2015 01458 ; заявл. 19.02.2015 ; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15.
Abstract: Спосіб прогнозування клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології шляхом проведення електрокардіографічного дослідження серця. Здійснюється сумарна бальна оцінка значень п'яти показників електрокардіографії серця (середня частота серцевих скорочень, варіабельність серцевого ритму, середнє значення інтервалу QT, індекс ßТ, показники вегетативного балансу), отриманих при реєстрації фазаграми протягом 5-6 хвилин.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2894
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра сімейної медицини і терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.