Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2900
Title: Спосіб комплексного лікування запально-гнійних уражень м'яких тканин з використанням комбінованої метаболітотропної терапії
Authors: Лігоненко, Олексій Вікторович
Дігтяр, Ілля Іванович
Кравців, Микола Ігорович
Digtyar, I.
Ligonenko, O. V.
Kravciv, M. I.
Лигоненко, Алексей Викторович
Дегтярь, Илья Иванович
Кравцив, Николай Игоревич
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України; ДП “Український інститут промислової власності” (Укрпатент).
Citation: Пат. на корисну модель 47824 U Україна, A 61B 17/00. Спосіб комплексного лікування запально-гнійних уражень м'яких тканин з використанням комбінованої метаболітотропної терапії / Лігоненко О. В., Дігтяр І. І., Кравців М. І. ; заявник та патентовласник Лігоненко Олексій Вікторович, Дігтяр Ілля Іванович, Кравців Микола Ігорович. – u 200909086 ; заявл. 03.09.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.
Abstract: Спосіб комплексного лікування запально-гнійних уражень м'яких тканин з використанням комбінованої метаболітотропної терапії, що включає хірургічну обробку гнійного осередку, дренування рани, обробку її антисептиками, парентеральне введення антибіотиків згідно з даними антибіотикограм, імуномодуляторів, місцеве використання мазевих препаратів згідно з фазами ранового процесу, некролітичних препаратів, сорбційно-активних перев'язувальних матеріалів, який відрізняється тим, що додатково в першу та другу фази ранового процесу вводять внутрішньовенно крапельно ліпін та мексидол, а в другу і третю фази в рану вводять серветку, змочену у мексидол-ліпосомальній суміші, в терапевтичних дозах один раз на добу.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2900
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Method of complex treatment.pdf94,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.