Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2903
Title: Спосіб визначення основних метричних характеристик нейронів на гістологічних зрізах спинномозкових вузлів
Other Titles: Method for determining the basic metric characteristics of neurons on histological sections of spinal ganglions
Способ определения основных метрических характеристик нейронов на гистологических срезов спинномозговых узлов
Authors: Нікіфоров, Артем Геннадійович
Старченко, Іван Іванович
Черняк, Валентина Володимирівна
Никифоров, Артем Геннадьевич
Старченко, Иван Иванович
Черняк, Валентина Владимировна
Nikiforov, A. G.
Starchenko, I. I.
Cherniak, V.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 106364, МПК (2016.01) G 01 N 21/00. Спосіб визначення основних метричних характеристик нейронів на гістологічних зрізах спинномозкових вузлів / Нікіфоров А. Г., Старченко І. І., Черняк В. В. – U 201510068 ; заявл. 15.10.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.
Abstract: Спосіб визначення основних метричних характеристик нейронів на гістологічних зрізах спинномозкових вузлів, що включає зафарбовування ділянок проекцій нейронів на фотографіях гістологічного зрізу та проведення морфометрії, який відрізняється тим, що контур нейронів на цифровій фотографії гістологічного зрізу обмальовують в графічному редакторі чорним кольором з наступною комп'ютерною обробкою
Keywords: спинномозкові вузли
нейрони
гістологічні зрізи
характеристики
спинномозговые узлы
нейроны
гистологические срезы
характеристики
dorsal root ganglions
neurons
histological sections
characteristics
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2903
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposіb_viznachennya_osnovnih_metrichnih_harakteristik_neyronіv_na_gіstologіchnih_zrіzah_spinnomozkovih_vuzlіv.pdfСпосіб визначення основних метричних характеристик нейронів на гістологічних зрізах спинномозкових вузлів.394,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.