Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/2930
Title: Спосіб лікування злоякісних місцевопоширених позаорганних пухлин малого тазу
Authors: Чорнобай, Анатолій Валентинович
Ковтун, Віталій Олександрович
Issue Date: 15-Nov-2006
Publisher: Державний департамент інтелектуальної власності. Український інститут промислової власності (УКрпатент)
Citation: Пат. на винахід.№77188 Україна МПК(2006) А 61 N5/10 А 61Л45/06(2006.01) А 35/00. Спосіб лікування злоякісних місцевопоширених позаорганних пухлин малого таза / А. В. Чорнобай, В. О. Ковтун. – U 2004010480 ; заявл. 22.01.2004 ; опубл. 15. 11. 2006, Бюл № 11.
Abstract: Винахід відноситься до медицини, зокрема до онкології. Спосіб включає використання хіміопроменевої терапії місцево поширених злоякісних поза органних пухлин малого тазу. Новим в запропонованому способі є додаткове застосування ендолімфатичного введення хіміопрепаратів: метотрексату, 5-фторурацилу, цисплатіну, циклофосфану, вінбластіну в поєднані з внутрішньовенним введенням доксорубіцину перед проведенням променевої терапії.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/2930
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent.PDF3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.