Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3017
Title: Характеристика клітинного складу мазків зі спинки язика людини при наявності пластинкових знімних протезів
Other Titles: Характеристика клеточного состава мазков со спинки языка человека при наличии пластинчатых съемных протезов
Сharacteristics of cell smears of lingual back in the presence of plate dentures
Authors: Семенова, Аліна Костянтинівна
Семенова, Алина Константиновна
Semenova, A.
Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G.
Гасюк, Наталія Володимирівна
Гасюк, Наталия Владимировна
Gasyuk, N.
Цуканов, Дмитро Володимирович
Цуканов, Дмитрий Владимирович
Tsukanov, D.
Issue Date: 2015
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медичка стоматологічна академія"
Citation: Характеристика клітинного складу мазків зі спинки язика людини при наявності пластинкових знімних протезів / А. К. Семенова, Г. А. Єрошенко, Н. В. Гасюк, Д. В. Цуканов // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4 (54). – С. 66–68.
Abstract: В статті приведені результати комплексного цитологічного дослідження реактивних змін клітинного складу спинки язика людини за умов наявності в порожнині рота пластинкових знімних протезів. В процесі вивчення показано, що якісні зміни епітеліоцитів, проявляються у вигляді зміни тинкторіальних властивостей складових цитоплазми проміжних та поверхневих клітин, які характеризуються зміною забарвлення цитоплазми у різні відтінки фіолетового та наявністю численних вакуольних включень та узурації контурів плазмолеми. Цито-морфологічна картина, за рахунокзбільшення кількості рогових лусочок відображає стійку тенденцію до розвитку гіперкератозу ─ підвищеного зроговіння епітелію у обстеженого контингенту осіб; В статье приведены результаты комплексного цитологического исследования реактивних изменений клеточного состава спинки язика человека в условиях наличия в полости рта пластинчатих съемных протезов. В процессе изучения показано, что качественные изменения эпителиоцитов проявляються в виде перестройки тинкториальных свойств составляющих цитоплазмы промежуточных и поверхностных клеток. При этом изменяется окраска в разные оттенки фиолетового и определяються многочисленные вакуольные включения, а также таблюдается узурация контуров плазмолемы. Цито-морфологическая картина, за счет увеличения количества рогових чешуек демонстрирует стойкую тенденцию к розвитию гиперкератоза ─ повышеного ороговения эпителия у лиц обследуемого контингента; The article presents the results of a comprehensive cytology reactive changes back Yazikov cellular composition of human beings in the presence of oral lamellar dentures. During the study shows that the qualitative changes in epithelial cells in the form of restructuring proyavlyayutsya tinctorial properties of the components of the cytoplasm of intermediate and superficial cells. This changes the coloring in different shades of purple and define by numerous vacuolar inclusions and tablyudaetsya uzuratsiya plazmolemy contours. Cyto-morphological picture, by increasing the number of horny scales shows a strong tendency to hyperkeratosis Roswitha ─ Increase in individuals epidermidalization local population.
Keywords: клітинний склад
епітелій
вакуолізація
ядро
цитоплазма
клеточный состав
эпителий
вакуолизация
ядро
цитоплазма
cellular structure
the epithelium
vacuolation
ISSN: 2079-8334
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3017
Appears in Collections:Наукові праці
Наукові праціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.