Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3219
Title: Характеристика каріометричних показників міжзубного ясеневого сосочка в нормі
Other Titles: Характеристика кариометричних показателей межзубного десневого сосочка в норме
Description Of Kariomethric Indexes Of Interdental Gingival Papilla In A Norm
Authors: Єрошенко, Галина Анатоліївна
Ерошенко, Галина Анатольевна
Yeroshenko, G.
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України "Українська медичка стоматологічна академія"
Citation: Єрошенко Г. А. Характеристика каріометричних показників міжзубного ясеневого сосочка в нормі / Г. А. Єрошенко // Вісник проблем біології та медицини. – 2012. – Вип. 3, Т. 1 (94). – С. 134–135.
Abstract: На сьогоднішній день актуальним питанням для лікарів та науковців є патогенетичні механізми виникнення запальних захворювань тканин пародонта. Однією з ланок патогенезу є неоднорідність типів зроговіння різних анатомічних ділянок ясен, та каріометричних показниківпри відповідних типах кератинізації. Проведені каріометричні дослідження багатошарового плоского епітелію міжзубного ясеневого сосочка свідчать, що більшість ядерних класів в інтервалі (lg V) 0,9 ; (lg V) 1,2 підтверджуються законом кратного збільшення об`єму ядер; Одним из звеньев патогенеза является неоднородность типов ороговения различных анатомических участков десен, и кариометричних показателей при соответствующих типах кератинизации. Проведенные кариометрични исследования многослойного плоского эпителия межзубного десневого сосочка свидетельствуют, что большинство ядерных классов в интервале (lg V) 0,9; (Lg V) 1,2 подтверждаются законом кратного увеличения объема ядер; Conducted kariomethric researches of multi-layered flatepithelium with a cornification, thatloclized in the area of interdental gingival papilla, testify thatmaximal nuclear classes are noncommunicative in an interval (lgV) 0,9-1,2 confirmed by the law of multiple increase of nuclear volume.
Keywords: логарифм об`єму
ясна
епітелій
ядро
логарифм объема
десна
эпителиоциты
ядро
logarithm of volume
gum
epitheliocytes
nucleus
ISSN: 2077-4214
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3219
Appears in Collections:Наукові праці
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
harakteristika-kariometricheskih-pokazateley-mezhzubnogo-desnevogo-sosochka-v-norme.pdf89,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.