Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/358
Title: Особливості застосування метотрексату в комбінації з іншими хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами при ранньому ревматоїдному артриті
Other Titles: Особенности применения метотрексата в комбинации с другими болезнь-модифицирующими противоревматическими препаратами при раннем ревматоидном артрите
Peculiarities of methotrexate therapy combined with other disease-modifying anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis
Authors: Безуглова, Світлана Сергіївна
Боряк, Христина Радиславівна
Подробаха, Аліна Сергіївна
Ткаченко, Максим Васильович
Безуглова, Светлана Сергеевна
Боряк, Кристина Радиславовна
Подробаха, Алина Сергеевна
Ткаченко, Максим Васильевич
Bezuglova, S. S.
Boryak, K. R.
Podrobakha, A. S.
Tkachenko, M. V.
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Особливості застосування метотрексату в комбінації з іншими хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами при ранньому ревматоїдному артриті. / С. С. Безуглова, Х. Р. Боряк, А. С. Подробаха [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, № 3 (59). – С. 76–82.
Abstract: За сучасними рекомендаціями лікування пацієнтів з високим ризиком раннього ревматоїдного артриту (РА) повинно бути інтенсивним і таргетним. Стратегія, що полягає у призначенні комбінації класичних хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів (ХМПРП) і глюкокортикостероїдів (ГКС) при лікуванні на ранніх етапах ревматоїдного артриту дозволили виникнути теорії «раннього вікна можливостей». Це означає, що, якщо інтенсивне лікування розпочато на ранній стадії хвороби, процес і активність захворювання швидко контролюється, більша кількість пацієнтів буде в тривалій ремісії з кращими функціональними і рентгенологічними результатами в подальшому. Метою нашого дослідження було порівняння ефективності та безпечності застосування метотрексату в комбінації з різними препаратами у пацієнтів з високим ступенем ризику при вперше встановленому ревматоїдному артриті (РА) протягом перших 16 тижнів лікування; Согласно современным рекомендациям, лечение пациентов с высоким риском раннего ревматоидного артрита должно быть интенсивным и таргетным. Стратегия, которая заключается в назначении комбинации классических болезнь-модифицирующих противоревматических препаратов (БМПРП) и глюкокортикостероидов для лечения на ранних этапах ревматоидного артрита позволила возникнуть теории «раннего окна возможностей». Это означает, если интенсивное лечение применено на ранней стадии заболевания, процесс и активность заболевания поддается быстрому контролю, поэтому большое количество пациентов будет находиться в долгосрочной ремиссии с лучшими функциональными и рентгенологическими результатами в дальнейшем. Целью нашего исследования являлось сравнение эффективности и безопасности применения метотрексата в комбинации с различными БМПРП у пациентов с впервые выявленным ревматоидным артритом и высокой степенью риска на протяжении 16 недель; According to current recommendations, the treatment of patients at high risk of early rheumatoid arthritis should be intensive and targeted. The strategy, which consists in the prescription of combination of standard disease-modifying antirheumatic drugs and glucocorticosteroids for the treatment of early rheumatoid arthritis gave raise the theory of an "early window of opportunities". This means that if intensive treatment starts at anearly stage of the disease, the course and intensity of the disease can be successfully controlled, therefore a large number of patients will be in a long-term remission with the best functional and radiologic further outcomes. The aim of our study was to compare the efficacy and safety of methotrexate in combination with various disease-modifying antirheumatic drugs in patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis and at high risk for 16 weeks.
Keywords: глюкокортикостероїди
С-реактивний білок
метотрексат
ревматоїдний артрит
хворобомодифікуючі протиревматичні препарати
глюкокортикостероиды
метотрексат
ревматоидный артрит
болезнь-модифицирующие противоревматические препараты
С-реактивный белок
glucocorticosteroids
methotrexate
rheumatoid arthritis
C-reactive protein
disease-modifying anti-rheumatic drugs
ISSN: 2077-1096
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/358
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblivosti_zastisuvannya.pdf691,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.