Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3590
Title: Цілеспрямованість як запорука успіху в організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології
Other Titles: Целеустремленность как залог успеха в организации самостоятельной работы студентов на кафедре терапевтической стоматологии
Commitment as a guarantee of success in the students individual work at the department of therapeutic stomatology
Authors: Бублій, Тетяна Дмитрівна
Сідаш, Юлія Володимирівна
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Сидаш, Юлия Владимировна
Bublii, T.
Sidash, Yu.
Issue Date: 2014
Publisher: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Citation: Бублій Т. Д. Цілеспрямованість як запорука в організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології / Т. Д. Бублій, Ю. В. Сідаш // Світ медицини та біології. – 2014. – № 3 (45). – С. 185–188.
Abstract: Робота присвячена аналізу самостійності студентів у навчальному процесі в умовах кредитно-модульної системи. Цілеспрямовано організована самостійна робота студентів дозволяє створити необхідні умови для формування сумлінного ставлення до навчального процесу, вихованню почуття обов'язку і відповідальності, працездатності та ініціативності, наполегливості і дисциплінованості, а також до творчого початку та іншим етичним нормам, необхідним для гідного виконання у професійній діяльності; Работа посвящена анализу самостоятельности студентов в процессе обучения в условиях кредитно-модульной системы. Самостоятельная работа студентов позволяет создать необходимые условия для формирования добросовестного отношения к учебному процессу, воспитанию чувства долга и ответственности, эффективности и инициативости, настойчивости и дисциплинированости, а также творческому началу и другим этическим стандартам, необходимым для достойной работы в профессиональной деятельности; The article analyzes the independent work of students of the learning process of the terms of creditmodular system. The independent work of students creates the conditions for the formation of a conscientious attitude to the educational process, education, sense of duty and responsibility, efficiency, persistence, as well as creativity and other ethical standards for decent work of the professions.
Keywords: студенти
самостійна робота
навчальний процес
кредитно-модульна система
студенты
самостоятельная работа
образовательный процесс
кредитно-модульная система
students
independent work
education
credit-modular system
ISSN: 2079-8334
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3590
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Commitment as a guarantee of success .pdf171,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.