Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3643
Title: Особливості кровоплину у тиреоїдних артеріях хворих на аутоімунний тиреоїдит та їх зміни під впливом ресвератролу
Authors: Чекаліна, Наталія Ігорівна
Казаков, Юрій Михайлович
Бурмак, Юрій Григорович
Issue Date: 10-Mar-2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Чекаліна Н. І. Особливості кровоплину у тиреоїдних артеріях хворих на аутоімунний тиреоїдит та їх зміни під впливом ресвератролу / Н .І. Чекаліна, Ю. М. Казаков, Ю. Г. Бурмак // П’ятнадцяті Данилевські читання. Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10-11 березня 2016 р. – Харків, 2016. – С. 142–143.
Abstract: Васкуляризація ЩЗ при АІТ та швидкісні показники кровоплину можуть опосередковано свідчити про ступінь інтенсивності патологічного процесу, що потребує подальшого вивчення з метою їх можливого використання як маркеру ефективності лікувальних заходів.
Keywords: кровоплин
тиреоїдні артерії
аутоімунний тиреоїдит
ресвератрол
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/3643
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osobluvosti_krovopluny_y_tureoidnuh_arteriyah.pdf296,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.