Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/392
Title: Експериментальне вивчення нових антидепресивних засобів
Authors: Бобирьов, Віктор Миколайович
Бобырев, Виктор Николаевич
Bobyriov, V. M.
Мамчур, Віталій Йосипович
Мамчур, Виталий Иосифович
Mamchur, V.
Луценко, Руслан Володимирович
Луценко, Руслан Владимирович
Lutsenko, R.
Дев'яткіна, Тетяна Олексіївна
Девяткина, Татьяна Алексеевна
Devyatkina, T.
Сидоренко, Антоніна Григорівна
Сидоренко, Антонина Григорьевна
Sydorenko, А.
Хом'як, Oлена Валеріївна
Хомяк, Елена Валерьевна
Chomjak, O.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Експериментальне вивчення нових антидепресивних засобів : метод. рек. / В. М. Бобирьов, В. Й. Мамчур, Р. В. Луценко, Т. О. Дев’яткіна, А. Г. Сидоренко, О. В. Хомяк. – Київ, 2014. – 39 с.
Abstract: Доклінічне вивчення нових хімічних сполук, що володіють потенційними антидепресивними властивостями, не повною мірою уніфіковане і потребує систематизації та удосконалення. Відсутня єдина методологічна система фармакологічної оцінки нових антидепресивних засобів. У методичних рекомендаціях розглянуті теоретичні та практичні підходи до експериментального вивчення речовин, що можуть рекомендуватися в якості антидепресантів. Представлені сучасні уявлення про етіопатогенез депресивних розладів і класифікацію антидепресивних препаратів за механізмом дії. Вивчення специфічної активності досліджуваних речовин запропоновано починати з використання поведінкових тестів. При цьому сполука за виявленою антидепресивною активністю не повинна поступатися референс-препарату. На наступному етапі дослідження рекомендується проводити нейрофармакологічні тести зі специфічними речовинами, що пригнічують і збуджують ЦНС. Це дасть змогу віднести біологічно активну сполуку до певної групи антидепресантів, тобто класифікувати її за механізмом дії. На заключному етапі доклінічного дослідження рекомендується за допомогою сучасних біохімічних методів і методів радіолігандного зв’язування встановити субклітинні та молекулярні мішені для впливу потенційних антидепресантів. Методичні рекомендації спрямовані на підвищення ефективності пошуку і вивчення нових антидепресивних засобів.
Keywords: депресія
антидепресанти
поведінкові тести
нейрофармакологічні тести
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/392
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodnchni_rekomendacii_antudepresantu.pdf844,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.