Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/402
Title: Раціональна цитопротекторна терапія коморбідної патології: ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень
Other Titles: Rational cytoprotective therapy of comorbid pathology: ischemic heart disease with concomitant chronic obstructive pulmonary disease
Authors: Потяженко, Максим Макарович
Потяженко, Максим Макарович
Potyazhenko, М. M.
Катеренчук, Іван Петрович
Катеренчук, Иван Петрович
Katerenchuk, I. P.
Настрога, Тетяна Вікторівна
Настрога, Татьяна Викторовна
Nastroga, Т. V.
Настрога, Вікторія Сергіївна
Настрога, Виктория Сергеевна
Nastroga, V. S.
Issue Date: Feb-2016
Publisher: Укрмедпатентінформ, м. Київ
Citation: Раціональна цитопротекторна терапія коморбідної патології: ішемічної хвороби серця із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я № 70-2016 / М. М.Потяженко, І. П. Катеренчук, Т. В. Настрога, В. С. Настрога ; ВДНЗУ «УМСА». – Київ : Укрмедпатентінформ , 2016. – 4 с. – Вип. 3 з пробл. «Терапія» підстава рішення ПК «Терапія» Протокол № 4 від 29.02.16 р.
Abstract: Запропонована комплексна терапія хворих з поєднаною патологією на ІХС і ХОЗЛ з включенням курсу цитопротекторного препарату - кардіоаргініну сприяє більш прискореному регресу основних клінічних проявів цих захворювань, що дозволяє скоротити терміни перебування хворого у стаціонарі та поліпшити якість життя пацієнтів.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/402
Appears in Collections:Інформаційні листи
Інтелектуальна власність. Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Інтелектуальна власність. Кафедра внутрішньої медицини № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
inf.pdf236,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.