Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4119
Title: Спосіб лікування хронічного рецидивуючого герпетичного стоматиту біологічно активним гетероглікозидом
Authors: Бобирьов, Віктор Миколайович
Скрипніков, Петро Миколайович
Муляр, Лариса Анатоліївна
Розколупа, Ніна Василівна
Коломієць, Світлана Веніамінівна
Петрова, Тамара Аркадіївна
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 91759 України на корисну модель, МПК А 61К 31/00. Спосіб лікування хронічного рецидивуючого герпетичного стоматиту біологічно активним гетероглікозидом / Бобирьов В. М., Скрипніков П. М., Муляр Л. А., Островська Г. Ю., Розколупа Н. В., Коломієць С. В., Петрова Т. А.; заявник і патентовласник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія. – № заявки u201402269 ; заявл. 06.03.2014 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13.
Abstract: Спосіб лікування хронічного рецидивуючого герпетичного стоматиту біологічно активним гетероглікозидом включає застосування противірусних, дезінтоксикаційних, симптоматичних препаратів та Панавір-Інлайт. Додатково до традиційного лікування використовується біологічно активний гетероглікозид рослинного походження, який має противірусну, імуномодулюючу, протизапальну, регенеруючу дії.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4119
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармаціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.