Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4123
Title: Спосіб визначення ознак карієсу зубів
Other Titles: Способ определения признаков кариеса зубов
Authors: Гасюк, Петро Анатолійович
Костиренко, Олексій Петрович
Воробець, Анна Богданівна
Черняк, Валентина Володимирівна
Гасюк, Петр Анатольевич
Костыренко, Алексей Петрович
Воробец, Анна Богдановна
Черняк, Валентина Владимировна
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. № 97035 МПК (2015.01) А61Р 1/02 (2006.01) G01N 21/00 Спосіб визначення ознак карієсу зубів / Гасюк П. А., Костиренко О. П., Воробець А. Б. , Черняк В. В. ; заявник і патентовласник Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України. – № u 2014 10621 ; заявл. 29.09.2014 ; опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4.
Abstract: Спосіб визначення ознак карієсу зубів, що включає виявлення здатності тканин випромінювати світло певного кольору при дії на них УФ променів, який відрізняється тим, що додатково застосовують комбіноване гістохімічне забарвлення ШИК+метиленовим синім, як шліфів, так і макропрепаратів, враховуючи особливості рельєфу різних груп зубів, з наступним вивченням у епімікроскопічному світлі. Способ определения признаков кариеса зубов, включая выявление способности тканей излучать свет определенного цвета при воздействии на них УФ лучей, который отличается тем, что дополнительно применяют комбинированную гистохимическую окраску ШИК + метиленовым синим, как шлифов, так и макропрепаратов, учитывая особенности рельефа различных групп зубов с последующим изучением в эпимикроскопическом свете.
Keywords: ознаки карієсу
признаки кариеса
комбіноване гістохімічне забарвлення
комбинированная гистохимическая окраска
епімікроскопічне світло
эпимикроскопический свет
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4123
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sposіb_viznachennya_oznak_karіеsu_zubIv.pdfСпосіб визначення ознак карієсу зубів1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.