Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4254
Title: Сучасні інноваційні педагогічні технології в підготовці фахівців первинної ланки охорони здоров'я
Authors: Казаков, Юрій Михайлович
Трибрат, Тетяна Анатоліївна
Шуть, Світлана Володимирівна
Чекаліна, Наталія Ігорівна
Issue Date: 2012
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Сучасні інноваційні педагогічні технології в підготовці фахівців первинної ланки охорони здоров’я / Ю. М. Казаков, Т. А. Трибрат, С. В. Шуть, Н. І. Чекаліна // «Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті» : Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю. – Полтава. – 2012. – С.132–133.
Abstract: Сучасна підготовка лікарів первинної ланки немислима без використання інноваційних технологій, які в сукупності з традиційною освітою дозволяють сформувати їх високу компетентність, що відповідає вимогам практики, забезпечити якість їхньої майбутньої діяльності.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4254
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sychasni_innovaciuni_pedagogichni_tehnologii.pdf124,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.