Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4322
Title: Ефективність організації протитуберкульозних заходів в Полтавській області в 2007 – 2011 роках
Other Titles: Эффективность организации противотуберкулезных мероприятий в Полтавской области в 2007 – 2011 годах
The effectiveness of the organization of Antituberculous measures in the Poltava region in 2007 - 2011 years
Authors: Ярешко, Анатолій Григорович
Куліш, Марина Володимирівна
Вородюхіна, Алла Кирилівна
Печериця, Володимир Григорович
Пось, Оксана Анатоліївна
Ярешко, Анатолий Григорьевич
Кулиш, Марина Владимировна
Вородюхина, Алла Кирилловна
Печерица, .Владимир Георгиевич
Пось, Оксана Анатольевна
Yareshko, A.
Kulish, M.
Voroduhina, A.
Pecheritsa, V.
Pos’, O.
Issue Date: 2012
Publisher: Всеукраїнська громадська організація " Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Ефективність організації протитуберкульозних заходів в Полтавській області в 2007 – 2011 роках / А. Г. Ярешко, М. В. Куліш, А. К. Вородюхіна [та ін.] // Світ медицини та біологї. – 2012. – №1.– С. 109–113.
Abstract: Незважаючи на деяке покращення, ситуація з захворюваністю на туберкульозом в Полтавській області залишається складною. Серед першочергових проблем, які визначають ефективність боротьби з туберкульозом в області і лікування хворих на туберкульоз потрібно виділити відсутність належних умов для дотримання інфекційцного контролю, недостатність фінансування на будівництво стаціонарного відділення обласного протитуберкульозного диспансеру. Вирішення цієї проблеми надасть умови для розподілу хворих і створення окремих відділень для різних контингентів хворих на туберкульоз, перш за все для епідемічно небезпечних хворих на хіміорезистентний та хронічний туберкульоз легень. Серед інших проблем найбільше занепокоєння викликає невпинне зростання кількості хворих на поєднану патологію ТБ+ВІЛ/СНІД та збільшення частоти полірезистентного туберкульозу. Своєчасна діагностика і повноцінне лікування хворих на туберкульоз, поряд з покращенням соціальних стандартів життя, є залогом успішного подолання епідемії туберкульозу в області і в Україні; С целью изучения эффективности организации лечения больных туберкулезом в Полтавской области в 2007 – 2011 годах нами был проведен комплексный анализ статистических показателей по туберкулезу в области за этот период. Исследование показало, что несмотря на некоторое улучшение ситуация с туберкулезом в Полтавской области остается сложной. К первоочередным проблемам следует отнести отсутствие финансирования строительства стационарного отделения областного противотуберкулезного диспансера, что не позволяет создать отдельные отделения для разного контингента больных туберкулезом. Среди других проблем нужно выделить резкое увеличение количества больных с химиорезистентным и ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулезом; To study the effectiveness of the organization of treatment of TB patients in the Poltava region in 2007 – 2011 years, we performed an analysis of statistical data on tuberculosis in the area during this period. The study showed that despite some improvement in the situation of TB in the Poltava region remains difficult. By the priority issues include lack of funding for the construction of in-patient department of the regional TB dispensary, which does not create separate departments for different group of patients with tuberculosis. Among other issues need to provide a dramatic increase in the number of patients with chemoresistant and HIV / AIDS-associated tuberculosis.
Keywords: туберкульоз
Полтавська область
організація лікування
туберкулез
Полтавская область
организация лечения
tuberculosis
Poltava region
organization of treatment
ISSN: УДК 616.24-002.5-07-08-084(477.53)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4322
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрієюItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.