Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4475
Title: Морфофункціональні особливості репаративної регенерації сечового міхура, зшитого синтетичними і біологічними розсмоктувальними шовними матеріалами
Other Titles: Morphological and functional features of reparative regeneration of urinary bladder sutured with synthetic and biological absorbable threads (experimental-morphological research)
Authors: Супруненко, Сергій Миколайович
Супруненко, Сергей Николаевич
Suprunenko, S.
Issue Date: 22-Aug-2002
Publisher: ДЗ «Українська медична стоматологічна академія». ДЗ « Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,
Citation: Супруненко С. М. Морфофункціональні особливості репаративної регенерації сечового міхура, зшитого синтетичними і біологічними розсмоктувальними шовними матеріалами : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня кандидата мед. наук : спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія»/ С. М. Супруненко. – Сімферополь, 2002. – 17 с.
Abstract: У дисертаційній роботі запропоноване нове вирішення завдання оптимізації морфофункціонального стану регенеруючих тканин сечового міхура, зшитих різними біологічними і синтетичними розсмоктувальними шовними матеріалами. Результати проведених досліджень указують на доцільність використання хірургічних розсмоктувальних ниток із твердої мозкової оболонки біофілу і його модифікації етонієм для операцій на сечовому міхурі замість кетгуту. Це дозволить уникнути ранніх післяопераційних ускладнень (розходження і нагноєння швів, утворення інфільтратів і лігатурних нориць) і пізніх (утворення грубого волокнистого рубця, який деформує сечовий міхур і знижує його функціональну активність). Застосування ниток стандартного і модифікованого етонієм біофілу особливо доцільне для урологічних операцій, які пов'язані із супутньою патологією, в онкологічних і ослаблених хворих, оскільки ці шовні матеріали мають виражену біологічну активність і стимулюють процеси загоєння. При цьому навіть в умовах впливу агресивного середовища (сечі) розвивається пухкий вузький рубець, на якому не відбувається відкладання солей, каменеутворення. Крім того, вдається уникнути розвитку спайкової хвороби.
Keywords: репаративна регенерація
сечовий міхур
розсмоктувальні синтетичні нитки дексон та біологічні біофіл і біофіл
репаративная регенерация
мочевой пузырь
рассасывающиеся синтетические нити дексон и биологические биофил и биофил
reparative regeneration
urinary bladder
absorbable synthetic threads dexon and biological biofil and biofil
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4475
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AvtorefSuprun.pdf470,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.