Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/456
Title: Застосування інноваційних технологій як запорука підвищення ефективності та якості навчання у вищій школі
Other Titles: Application of innovative technologies as a guarantee of an increased efficiency and quality of teaching in higher education
Authors: Дубінін, Сергій Іванович
Ваценко, Анжела Володимирівна
Пілюгін, Валентин Олексійович
Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна
Передерій, Ніна Олександрівна
Рябушко, Олена Борисівна
Овчаренко, Оксана Василівна
Дубинин, Сергей Иванович
Ваценко, Анжела Владимировна
Пилюгин, Валентин Алексеевич
Улановская-Цыба, Наталья Аркадиевна
Передерий, Нина Александровна
Рябушко, Елена Борисовна
Овчаренко, Оксана Васильевна
Dubinin, S. I.
Vatsenko, A. V.
Pilyugin, V. A.
Ulanovska-Tsyba, N. A.
Perederii, N. O.
Ryabushko, O. B.
Ovcharenko, O. V.
Issue Date: 2016
Publisher: Державний Вищий Навчальний Заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського"
Citation: Застосування інноваційних технологій як запороку підвищення ефективності та якості навчання у вищиій школі / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] // Медична освіта. – 2016. – № 4. – С. 12 – 14.
Abstract: У статті, з метою інтеграції навчального процесу до Європейського простору, проаналізовані деякі сучасні інноваційні технології з застосування інтерактивних методів навчання, зокрема мультимедійних технологій та комп’ютерного тестування; в статье с целью итеграции учебного процесса в Эвропейский простор, проанализированы некоторые современные инновационные технологии с использованием инетрактивных методов преподавания, а именно мультимедийных технологий и компьютерного тестирования, an article aims to integrate the education process to European area, some modern innovative technologies with using of interactive teaching methods have analyzed, including multimedia technologies and computer testing.
Keywords: інтерактивні методи навчання
мультимедійні технології
комп’ютерне тестування
интерактивные методы преподавания
мультимедийные технологии
компьютерное тестирование
interactive teaching methods
multimedia technologies
computer testing
ISSN: 1681 — 2751
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/456
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zastosyvannya_innovaciynux_texnologiy.pdf315,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.