Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4569
Title: Роль добового моніторингу змін біоелектричної активності міокарда у діагностиці антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії
Authors: Скрипник, Ігор Миколайович
Скрыпник, Игорь Николаевич
Skrypnyk, I.
Маслова, Ганна Сергіївна
Маслова, Анна Сергеевна
Maslova, G.
Лиманець, Тетяна Володимирівна
Лыманец, Татьяна Владимировна
Lymanets, T.
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський державний медичний університет
Citation: Роль добового моніторингу змін біоелектричної активності міокарда у діагностиці антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії / І. М. Скрипник, Т. В. Лиманець, Г. С. Маслова // Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями : матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 5 листопада 2015 р. – Харків, 2015. – С. 268.
Abstract: Складною проблемою проведення поліхіміотерапії (ПХТ) із включенням антрациклінових антибіотиків (АА) залишається кардіотоксичність, яка характеризується відсутністю типової симптоматики, розвитком безбольової ішемії міокарда (ББІМ), що призводить до пізньої її діагностики з високим ризиком формування застійної серцевої недостатності, особливо у пацієнтів із супутньою ішемічною хворобою серця (ІХС). Мета роботи – оцінити характер змін біоелектричної активності міокарда на фоні низьких кумулятивних доз (КД)АА у хворих на гострі лейкемії (ГЛ) у поєднанні з ІХС за даними добового ЕКГ-моніторингу. Обстежено 83пацієнти з ГЛ:19гострілімфобластні лейкемії, 64 гострі мієлобластні лейкемії, вік16–72 роки, чоловіки – 43 (51,8%), жінки – 40(48,2%) осіб. Тривалість перебігу ІХС склала 7,5±2,62 роки. Включали хворих із вперше виявленим ГЛ(за ECOGI-II), яким призначали курси індукції ремісії, що містять АА. Обстежували пацієнтів двічі: до початку ПХТ і при досягненні КД АА 100-200 мг/м2. Виконували добовий ЕКГ-моніторинг. Хворі були розподілені на дві групи: І (n=47) – хворі на ГЛ без супутньої ІХС; ІІ (n=36) – хворі на ГЛ із супутньою ІХС. До початку ПХТ за даними добового ЕКГ-моніторингу у пацієнтів І групи епізоди тахікардії зафіксовані у 25 (53,19%) хворих, поодинокі надшлуночкові екстрасистоли (НШЕ) – у 19 (40,4%) пацієнтів. В ІІ групі у 26 (72,2%) хворих діагностовано періоди тахікардії, у 19 (52,7%) та 9 (25%) пацієнтів відповідно – епізоди поодинокої НШЕ та шлуночкової екстрасистолії (ШЕ), а також короткі періоди депресії сегмента ST за умов збільшення фізичного навантаження. При повторній оцінці у 23 (49%) хворих без ІХС на фоні періодів тахікардії виявлені епізоди поодинокої НШЕ при збільшенні фізичної активності. В ІІ групі при мінімальній фізичній активності у 36 (100%) пацієнтів зафіксовані періоди тахікардії, із них у 24 (66,6%) вони супроводжувались зростанням кількості поодиноких НШЕ, виникненням епізодів парних, групових НШЕ, у 19 (52%) – епізодами поодиноких ШЕ, а також збільшенням кількості періодів клінічно значимої депресії сегмента STу 29 (80,5%) і подовженням інтервалу Q-T у 14 (38,8%) пацієнтів, що не супроводжувалось типовим больовим ішемічним синдромом. Отже, у пацієнтів групи ризику антрациклінові кардіотоксичність розвивається на фоні низьких КД АА і характеризується ББІМ із стійкими порушеннями біоелектричної активності міокарда у вигляді порушень ритму і провідності, які можуть бути діагностовані за допомогою добового ЕКГ-моніторингу.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4569
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rol_dob_monitoryngu.pdf44,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.