Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4704
Title: Зміни в імунокомпетентних органах при поліорганній недостатності у новонароджених
Other Titles: Изменения в иммунокомпетентных органах при полиорганной недостаточности у новорожденных
Changes in immunocompetent organs with multiple organ failure in newborns
Authors: Шкурупій, Дмитро Анатолійович
Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
Shkurupii, D. A.
Issue Date: 2010
Citation: Шкурупій Д. А. Зміни в імунокомпетентних органах при поліорганній недостатності у новонароджених / Д. А. Шкурупій // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – № 4 (440). – С. 162.
Abstract: Синдром поліорганної недостатності (СПОН) виникає через одночасне ураження органів і систем агресивними медіаторами критичного стану в результаті тяжкої неспецифічної стрес-реакції, що запускається у відповідь на дію ряду надпорогових етіологічних факторів. У новонароджених, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії розвиток СПОН становить близько 50%, а летальність сягає 62%. Розвиток СПОН визначають за наявністю функціональної недостатності двох і більше систем, а ключову ланку в патогенезі цього синдрому стійко асоціюють з формуванням синдрому системної запальної відповіді, який характеризується своєрідними імунними змінами. Діагностичні шкали розвитку СПОН не включають зміни в органах імуногенезу як верифікаціцйного показника розвитку цього синдрому. З метою визначення змін в імунокомпетентних органах у новонароджених із СПОН були проаналізовані гістологічні матеріали 61 новонародженого, померлого на етапі проведення інтенсивної терапії з яких 26 спостережень (42,6%) склали випадки смерті з наслідками асфіксії при народженні (АПН) і 35 спостережень (57,4%) – з наслідками внутрішньоутробного інфікування (ВУІ). У 26 новонароджених, померлих із наслідками АПН в 10 випадках (43,5%) була виявлена редукція пульпи селезінки, а в 19 випадках (76%) – акцидентальна трансформація тімусу (АТТ), при цьому в 11 з 13 випадків (50%) глибина АТТ відповідала ІІІ-IV ступеням, що може трактуватись як атрофія тімусу. У новонароджених, померлих від ВУІ редукція пульпи селезінки була виявлена в 31 випадку (88,6%), АТТ – в 27 випадках (77,2%) з трансформацією ІІІ-IV ступеням в 19 випадках (54,3%). Зміни тімусу і селезінки чітко корелювали із зменшенням кількості лімфоцитів периферійної крові менше ніж 27,08%. Цей показник може бути використаний для діагностики ураження імунної системи у новонароджених із СПОН.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4704
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zio.pdf197,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.