Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/4951
Title: Нові тенденції в організації навчального процесу на кафедрі урології, судової медицини ВДНЗ України «УМСА»
Authors: Супруненко, Сергій Миколайович
Супруненко, Сергей Николаевич
Suprunenko, S. M.
Сухомлин, Сергій Адольфович
Сухомлин, Сергей Адольфович
Sukhomlin, S. A.
Панасенко, Сергій Миколайович
Панасенко, Сергей Николаевич
Panasenko, S. M.
Issue Date: 2016
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Супруненко С. М. Нові тенденції в організації навчального процесу на кафедрі урології, судової медицини вднз україни «УМСА» / С. М. Супруненко, С. А. Сухомлин, С. М. Панасенко // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. – Полтава, 2016. – С. 218–219.
Abstract: Актуальність теми. Конституція України визнає життя й здоров’я громадян найвищою соціальною цінністю та проголошує державу гарантом забезпечення й утвердження прав і свобод людини. Проте наявна тенденція погіршення стану медичної системи в країні створює дедалі гостріші проблеми для подальшої реалізації задекларованого права людини на отримання медичної допомоги в нашій державі. Провідна мета Національного плану розвитку системи охорони здоров’я – забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, налагодження й ефективне функціонування доступної та високоякісної медичної допомоги [1; 4; 3]. Нова модель медичного обслуговування передбачає появу лікарів принципово нової формації, які мають нести відповідальність за своїх пацієнтів і надавати гарантований мінімум медичної, психологічної та соціальної допомоги [3;5]. Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» потрібна докорінна перебудова чинних методів викладання у вищий школі. Така перебудова триває вже багато років, але розрив між рівнем теоретичних знань і практичними досягненнями залишається достатньо великим. Успішність та якість освіти залежать від того, як ці складові інтегровані в навчальному процесі. Велика увага в цьому напрямі приділяється використанню в навчальному процесі новітніх інформаційних технологій та інтерактивних методів розвиваючого навчання, що підвищують мотивацію студентської молоді [2; 3; 5]. Інтерактивні методи та інноваційні інформаційні технології формують у студентів вищу форму компетенції –здатність виявляти сутність проблем, що виникають у ході професійної діяльності, аналізувати результати клініко-діагностичних досліджень, удосконалювати свої професійні знання і навички; можливість до аналізу медичної інформації за допомогою системного підходу, сприйняття інновацій із метою вдосконалення своєї професійної діяльності, використання теоретичних, методичних знань і вмінь із фундаментальних природничих дисциплін у науково-дослідній, лікувально-діагностичній роботі [6].
Keywords: навчальний процес
тренінгові технології
новітні інформаційні технології
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/4951
Appears in Collections:Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах
Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
material_konf_240316-219-2201пррррр.pdfmaterconf370,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.