Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5036
Title: Вікові особливості переносимості та ефективності бета-адреноблокаторів у хворих із застійною серцевою недостатності
Other Titles: Возрастные особенности переносимости и эффективности бета-адреноблокаторов у больных с застойной сердечной недостаточностью
Age features of tolerability and efficiency of β-adrenoblockers in patients with congestive heart failure
Authors: Кітура, Оксана Євгенівна
Issue Date: 2005
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Кітура О. Є. Вікові особливості переносимості та ефективності бета-адреноблокаторів у хворих із застійною серцевою недостатності: автореф. дис. канд. мед. наук : 14.01.11- Кардіологія / Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – Київ. 2005. – 24 с.
Abstract: Встановлено, що переносність β-АБ, швидкість досягнення цільових доз залежить від віку. Цільових доз метопрололу і бісопрололу частіше досягали пацієнти молодого віку, пацієнти похилого віку швидше досягають цільових доз бісопрололу. Імовірними предикторами досягнення цільової дози β-АБ є початковий рівень артеріального тиску, а також рівень норадреналіну в сироватці крові. Ефективність β-АБ залежала від величини досягнутої середньодобової дози препарату. Виявлено, що покращання асоційованої зі станом здоров’я якості життя та дистанції 6-хвилинної ходьби відбувається повільніше у хворих похилого віку. Наявність фібриляції передсердь не перешкоджає досягненню цільових доз метопрололу. Достовірної різниці динаміки клініко-функціональних показників залежно від фонового ритму не виявлено. Позитивні клінічні та гемодинамічні ефекти метопрололу і бісопрололу не залежать від етіології ХСН.
Keywords: хронічна серцева недостатність,
вік,
селективні β-адреноблокатори
якість життя
систолічна дисфункція,асоційована зі станом здоров’я
катехоламіни
дистанція 6-хвилинної ходьби
переносність
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5036
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05KOEZSN.pdf375,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.