Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5110
Title: Спосіб виділення анаеробних мікроорганізмів ротової порожнини
Authors: Лобань, Галина Андріївна
Ганчо, Ольга Валеріївна
Череда, Вікторія Володимирівна
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України, ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Citation: Патент № 62889 Україна МПК C12N 1/02 (2006.01). Спосіб виділення анаеробних мікроорганізмів ротової порожнини / Лобань Г.А., Ганчо О.В., Череда В.В. заявник і патентовласник Лобань Г.А., Ганчо О.В., Череда В.В.– № u201015697; заявл. 27.12.2010; опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.
Abstract: Спосіб виділення анаеробних мікроорганізмів ротової порожнини, що включає внесення 1 мл досліджувального матеріалу у певному розведенні в стерильну чашку Петрі, заливання 10-12 мл розтопленого і охолодженого до 45 °С поживного середовища, швидке їх перемішування, застигання на горизонтальній поверхні, який відрізняється тим, що досліджувальним матеріалом є ясенна або ротова рідина, слина, вміст пародонтальних кишень тощо, як поживне середовище використовують цукровий м'ясо-пептонний агар, культивування здійснюється 48-72 години, враховуються колонії мікроорганізмів, що виросли вглибині середовища.
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5110
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat spice view anaer.pdf143,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.