Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5120
Title: Пристрій для фіксації
Authors: Шиян, Юлія Євгеніївна
Ждан, Вячеслав Миколайович
Дворник, Валентин Миколайович
Шиян, Євгеній Григорович
Issue Date: 2012
Publisher: ДП «Український інститут інтелектуальної власності»
Citation: Пат. 70242 Україна, МПК А 61С 73/24(2006.01) А 61С 73/25(2006.01). Пристрій для фіксації / Шиян Ю. Є., Ждан В. М., Дворник В. М., Шиян Є. Г. ; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія». – № u 2011 08174 ; заявл. 30.06.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.
Abstract: Пристрій для фіксації із пластмаси, який по своїх розмірах, формі, фасону і кольору відповідає природним зубам, який відрізняється тим, що додатково в своїй масі має порожнину з вхідним отвором із пришийкової сторони.
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5120
Appears in Collections:Патенти
Інтелектуальна власність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_70242.pdf2,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.