Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5268
Title: Інтубація тонкої кишки в хірургічному лікуванні гострої кишкової непрохідності та розповсюдженого перитоніту у дітей
Other Titles: Интубация тонкой кишки в хирургическом лечении острой кишечной непроходимости и распространенного перитонита у детей
Small bowel intubation in surgical treatment of acute ileus and diffuse peritonitis in children
Authors: Гриценко, Євген Миколайович
Гриценко, Евгений Николаевич
Gritsenko, Y.
Гриценко, Микола Іванович
Гриценко, Николай Иванович
Gritsenko, M.
Issue Date: 2006
Publisher: Луганський державний медичний університет
Citation: Гриценко Є. М. Інтубація тонкої кишки в хірургічному лікуванні гострої кишкової непрохідності та розповсюдженого перитоніту у дітей / Є. М. Гриценко, М. І. Гриценко // Український медичний альманах. – 2006. – Т. 9, № 4. – С. 45–47.
Abstract: Проведено аналіз результатів лікування 83 дітей з ГКН (53 спостереження) та РП (30), яким в комплексі хірургічного лікування проводилася інтубація тонкої кишки. Вік дітей від 5 місяців до 15 років, хлопчиків - 54 , дівчаток - 29. 70 дітей були госпіталізовані за невідкладними показаннями в строки від 10 годин до 18 діб з моменту захворювання 70 дітей, у 13 дітей ознаки кишкової непрохідності (8) та прогресуючого перитоніту (5) виникли в ранньому післяопераційному періоді; Проанализирован опыт использования интубации тонкой кишки у 83 детей с острой кишечной непроходимостью и распространенным перитонитом. Наиболее часто использовалась трансанальная интубация (58 случаев). Интубация через апендикостому была использована в 14 случаях, назоинтестинальная в 7 , через цекостому в 3 и через ентеростому в 1. Для коррекции синдрома энтеральной недостаточности проводилась энтеральная чреззондовая терапия; The experience of using small bowel intubation in 83 children with acute ileus and diffuse peritonitis has been analysed. Transanal intubation being mainly used (58 cases). Intubation through appendicostomy was carried out in 14 cases, nasointestinal intubation in 7, through cecostomy – 3, through enterostomy – 1. To correct the enteral insufficiency syndrome the enteral transtube therapy has been applied.
Keywords: інтубація тонкої кишки
гостра кишкова непрохідність
розповсюджений перитоніт
ентеральна череззондова терапія
діти
Интубация тонкой кишки
острая кишечная непроходимость
распространенный перитонит
энтеральная чреззондовая терапия
дети
Small bowel intubation
acute ileus
diffuse peritonitis
enteral transtube therapy
children
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/5268
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Intubaciya.PDF228,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.