Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5281
Title: Діагностика і лікування невідкладних станів у ендокринології
Other Titles: Диагностика и лечение неотложных состояний в эндокринологии
Authors: Бобирьова, Людмила Єгорівна
Дворник, Ірина Леонідівна
Муравльова, Оксана Василівна
Городинська, Олена Юріївна
Попруга, Алла Олександрівна
Шаєнко, Златослава Олексіївна
Бобырева, Людмила Егоровна
Дворник, Ирина Леонидовна
Муравлева, Оксана Васильевна
Городинская, Елена Юрьевна
Попруга, Алла Александровна
Шаенко, Златослава Алексеевна
Bobyrova, L.
Dvornik, I. L.
Muravleva, O. V.
Horodynska, O.
Popruha, A. O.
Shaienko, Z. O.
Issue Date: 2017
Publisher: СВД Олексієнко В.В.
Citation: Діагностика і лікування невідкладних станів у ендокринології : навч. посіб. / Л. Є. Бобирьова, І. Л. Дворник, О. В. Муравльова [та ін.]. – Полтава, 2017. – 99 с.
Abstract: Навчальний посібник містить тести, список сучасної літератури з невідкладних станів у ендокринології, їх діагностики і лікування згідно з навчальною програмою, а також протоколи надання медичної допомоги хворим. Викладений літературною українською, російською та англійською мовами, що дає можливість широко використовувати його в навчальному процесі. Навчальний посібник призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України III – IV рівнів акредитації, які навчаються українською, російською, англійською мовами.
Keywords: невідкладні стани
ендокринологія
діагностика
лікування
неотложные состояния
эндокринология
диагностика
лечение
emergency conditions
endocrinology
diagnostics
treatment
ISBN: 978-966-1698-29-0
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5281
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра ендокринології з дитячими інфекційними хворобами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnostika_likyvannya_nevidkladnih_staniv.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.